Кольо Коев, майстор в музея на открито "Етър" в Габрово. Снимка: ЕМО Етър