Отляво надясно: Пенка Йорданова (майка на авторката), Иванка Иванова Накова (прабаба на авторката), Йорданка Накова (баба на авторката), Красимира Йорданова (авторката). Снимка: семеен архив