Николай Терзийски, „Отлъчване“, 2017 г., изд. „Жанет 45“