Писмо на Илия Дурев до Елена Вълчанова (лист 2), 13.10.1944 г. Снимка: семеен архив на Гергана Пейкова