Град Браила през 19 век, днес в Източна Румъния. Източник: Wikipedia