Фарът в Бургас, 21 август 1924 г. Снимка: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки"