Надпис на гърба на снимката от арх. Койчев: “Ганд 1908” (Пенчо Койчев по време на следването си в Ганд). Източник: koichev.wordpress.com