Отляво надясно: писателят Елин Пелин, карикатуристът Александър Божинов, арх. Пенчо Койчев и художникът Петър Морозов (около 1905-8 г.]. Източник: koichev.wordpress.com