Рецепта за сироп от свирчовичина (черен бъз) на Мария Минчева от с. Горна Росица. Запис: Момчил Цонев