Публикация във в. “Тунджа”, 30.01.1932 г. Източник на снимката: фейсбук страница Архив Ямбол