Илюстрация от „Ръководство по лозарството“ от 1894 г. Източник: Национален политехнически музей