Американски магнетофон Chicago от края на 40-те год. на ХХ в. Колекция: Национален политехнически музей