Фонографът на Thomas A.Edison, САЩ, 1903 г. Размери:420х310х210 мм. Материали: дърво, метал. Колекция: Национален политехнически музей