Възстановка на дървения велосипед, изработен през 1880 г. от Гено Арабажията. Източник: Колекция на Национален политехнически музей