Мотопед „Балкан - 50”. Колекция: Национален политехнически музей