Автомобил “Ford”, модел А (син). Източник: Колекция на Национален политехнически музей