Автомобил “Ford”, модел А. Източник: Колекция на Национален политехнически музей