Крачна шевна машина SINGER, модел 15 К. Колекция: Национален политехнически музей