Част от рекламно изображение на шевни машини Singer. Източник: Национален политехнически музей