Крачна шевна машина за бродерия. Произведена от Lintz&Eckhardt, Берлин, Германия, нач. на XX в. Колекция: Национален политехнически музей