Телефонен апарат Siemens W 28. Източник: Колекция на Национален политехнически музей