Късовълнов черно-бял телевизионен приемник КВН 49-4. Изтоник: Колекция на НПТМ