Радиоапарат Radiola 16 AR-924. Източник: Колекция на НПТМ