Механична пишеща машина,портативна, марка AEG, модел The Mignon 3. Източник: Колекция на Национален политехнически музей