Механична пишеща машина, марка A. Gregor & Co., модел the Courier. Източник: колекция на Национален политехнически музей