Микроформатен фотоапарат Minox „AIII“. Колекция: Национален политехнически музей