фотоапарат KODAK №4 Cartridge, model E, ок. 1900 г. Колекция: Национален политехнически музей