Компактна дървена камера „Hans Pöеck“, 1888 г. Колекция: Национален политехнически музей