Артилерийско сандъче на княз Кирил Преславски. Размери: 375 х 215 х 230 мм. Материали: бронз, текстил. Колекция: Национален политехнически музей