Машинка за сладолед Moravia. Уредът работи, като във вътрешния метален цилиндър се постави предварително приготвена смес за сладолед. Между него и дървения съд се изсипва лед. Завъртането на ръчката задвижва металния цилиндър и греблата в него, като по този начин сместа контактува с леда и се изстудява. Производител: Чехословакия, 1950-те. Размери: диаметър - 280 мм, височина - 370 мм. Материали: дърво, метал. Източник: колекция на Национален политехнически музей