Литературна поредица "Добрите българи" се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.