Матрицата за дизайн в Canva, на чиято основа е създаден основният дизайн за "Стародумци". Източник: canva.com