Ръководителки и активистки от женските дружества във Видин. Фотография на Петър Бръснарев – Видин, 1949 г. Източник: ДА – Видин, фонд 187, опис 1, а.е. 33