Откриване на Детски дневен дом "Желязко поп Николов" – Видин. 29 септ. 1940 г. Източник: ДА – Видин, фонд 330К, опис 1, а.е. 8