Картинка от град Трън, 1911 г. Източник: Уикипедия, снимката е от Държавна агенция "Архиви"

У горуту вуци вию: за говора на най-западните българи

Трънският е един от най-своеобразните и колоритни български говори. Макар трънчани да са едни от най-големите патриоти, говорът им е слабо познат и често се отъждествява със сръбски. Така например в село Кладница, което е в община Перник, се разказва, че ...