Фарът в Бургас, 21 август 1924 г. Снимка: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки"

Автобиография на аптекар Асен Райнов, част 2: Бургас от моите спомени

Бележка на редакцията: "Сторник" публикува втора част от автобиографията на аптекаря Асен Райнов, съхранена и предоставена ни от неговата дъщеря Мария-Бойка Малинова. В оригинала Асен Райнов наименува тази част "Бургаз от моите спомени", като прави уточн ...