Снимки на предците на Димитър Минчев Димитров. Източник: Личен архив

Минковският род от село Ритя, Дряновско

Исторически музей - Дряново представя родови спомени на Димитър Минчев Димитров (бивш директор на музея от 1980 до 1984 г.), които той е предал в институцията. Исторически музей – Дряново е създаден с Решение на Министерски съвет от 23.I.1970 г. Мотиви ...