Георги Хорозов (горе, четвъртият от ляво надясно) със семейството си. Снимка: Семеен архив, Николай Терзийски

Противоречията на живота – историята на Георги Хорозов и Борис Терзийски

Ние сме изтъкани от противоречия. Не само като отделни личности, но и в пътеките на кръвта, които водят далеч назад, в миналото. Прадядо ми Георги Хорозов е роден през 1908 г. в село Ковачевица. Да, онова село, в което днес ходят тълпи от туристи, в к ...