pozdravi

Защо казваме „Благодаря“, „Сбогом“, „Чао“, „Спасибо“, „Goodbye“

Във всеки език съществуват думи и изрази, които не са съобщения в същинския смисъл на думата. Те не носят нова информация, но са важни за отношенията между хората. Поздравът „Добър ден“ се разчита като сигнал за добри взаимоотношения, докато липсата му д ...