Църквата "Св. Архангел Михаил" в село Горна Росица, община Севлиево, построена 1885 г. Снимка: Васи Маринова-Късева

Чували ли сте за празниците Честни вериги и Петрово въже?

Иванка Иванова Маринова разказва за два зимни празника в севлиевското село Горна Росица - Честни вериги и Петрово въже. Записът е направен на 18.06.1998 г. от 15-годишния Момчил Цонев, създател на Сторник. 90-годишната тогава баба Иванка Маринова е един ...