stornik.org

Как да публикувате в “Сторник”?

Националният исторически сайт за поселищна история, етнография, генеалогия и езикознание "Сторник" насърчава колкото може повече хора да споделят лични, семейни, родови истории и спомени от минало - без значение от епохата, тематиката и географския регио ...

"Нощ на историите". Писатели и поети разказват, 22 май 2019

Писатели и поети разказваха в първата “Нощ на историите”

На 22 май в София първото издание на новия формат “Нощ на историите” Първото издание на новия формат “Нощ на историите” събра в клуб "Книгата" в София писатели и поети на 22 май. То беше посветено на празника на писмеността 24 май. Лични, семейни и л ...