Иван Вазов. Изображение на Вазов: Държавна агенция Архиви

Л. Андрейчин: Иван Вазов — строител на българския книжовен език

Любомир Андрейчин е един от най-големите изследователи на българския език. Автор е на учебници по граматика на българския език, на няколко речника - правописен, тълковен, правоговорен, както и на изследванията "Иван Вазов и българският език", "Из история ...