Инструментариум за резитба. Илюстрация от "Лозарство", учебник за практически и допълнителни земеделски училища от проф. Н.Неделчев. Първо издание, 1941 г. Източник: Национален политехнически музей

Винопроизводството в края на 19 в.: правилно обработвание и церение на лозата

Непосредствено след Освобождението в България за период от 20 години до началото на XX в. у нас се формират няколко основни центъра, свързани с овощарството и производството на вино – Сухиндол, Сливен, Ловеч, Стара Загора, Плевен, Чирпан, Мелник. Вината ...