Розови насаждения, началото на ХХ век. Източник: Агенция Държавни архиви, публикувана в Wikipedia

Любен Каравелов: Казанлъшката гюлова ракия се пие само с локмаруху

В повестта „Мамино детенце“ от Любен Каравелов може да прочетем следния пасаж: Aх, да го вземе дяволът! Тая казанлъшка гюлова ракия е измислена, вярвайте ми, от някой дявол или от някой магьосник. Ако я пиеш, то не можеш да се откачиш от нея; ако захване ...