Група  девойки в народни носии на букурещките българи - католици от селата  Попещ и Чопля, днес квартали на румънската столица, преселници от  Свищовско в началото на 19 век.  Източник: Photo album from Romania of the '40s in the archive, Klosterarchiv Einsiedeln. www.klosterarchiv.ch. Публикувано в българоезичната Фейсбук страница  Bulgarian national dress / Българска носия

„Ни йи той светиц, па да му се молиш“: Павликяните и техния говор

През 7 век в източните провинции на Византия се заражда павликянското учение. Според него светът е преизпълнен със зло и не може да е бил създаден от Всеблагия Бог. Следователно видимият земен свят е сътворен от зла сила. От 8 век нататък ромеите нее ...