Коронация на Карл Велики. Източник: Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet, Tours, vers 1455-1460
Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 6465, fol. 89v. (Second Livre de Charlemagne), публикувано в http://expositions.bnf.fr/. Карл Велики е крал на франките (768-814), император на Свещената Римска империя (800-814 г.)

Говорел ли е Карл Велики на немски само с конете си

Всеки българин, израсъл по време на Народната република, знае това твърдение - Карл Велики говорел на немски само с конете си. То е част от речта на Георги Димитров пред Лайпцигския процес през 1933 г. и патосът му се състои в това, че „Докато германскит ...