Свети Илия. Художник:  Стаю Гарноев

РЕМ Пловдив разказва за празниците: Илинден

Текстът на Регионален етнографски музей Пловдив се публикува в "Сторник" в рамките на партньорство за популяризиране на дейността на институцията. РЕМ Пловдив представя бита, културата и традициите на две етнографски групи, населявали Тракия, Родопи ...