Отляво надясно: Пенка Йорданова (майка на авторката),  Иванка Иванова Накова (прабаба на авторката), Йорданка Накова (баба на авторката), Красимира Йорданова (авторката). Снимка: семеен архив

Как Елин Пелин написал разказ за моята прабаба

Моята прабаба е родена в село Байлово през 1906 г. Казвала се е Иванка Иванова и е била съседка на писателя Елин Пелин. Той е бил доста по-голям от нея, но тъй като са съседи, се знаели. Още от ученичка много се радвах на този факт, защото Елин Пелин пиш ...