Димитър Демиров, неговата съпруга Елена и тяхната дъщеря Екатерина. Снимка: Личен архив на Гергана Пейкова

Демировата къща и Демировият род от Пловдив

Един романтичен изглед към пловдивското Джамбаз тепе отключи у мен спомени за рода на моята майка. Той тръгва от моя прапрадядо Аргир Демиров (1838-1928 г.), чиято паметна плоча все още стои върху фасадата на старата Демирова къща, която дели една стена ...