Участнички в самарянския курс при болницата "Червен кръст" за подготовка на медицински сестри през Първата световна война. Източник: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки", Сигнатура: НБКМ-БИА С ІV 267

Истории, думи и вярвания за медицината

7 април е Световният ден на здравето, празник на всички лекари, фармацевти и медицински работници. Във Фейсбук страницата ни "Стародумци" припомнихме как са наричали едно време лекаря - врач или вражалец. Думата врач означава също мъж, който врачува, гад ...

Асен Райнов на брега на Черно море, най-вероятно Созопол през втората половина на 20-те години. Снимка: семеен архив, Мария-Бойка Малинова

Автобиография на аптекар Асен Райнов, част 4: Аптека в царство България

"Сторник" публикува четвъртата част от автобиографията на аптекаря Асен Райнов, съхранена и предоставена ни от неговата дъщеря Мария-Бойка Малинова. В първите две части той разказва спомените си за родния Бургас и за участието си в Балканските войни и Пъ ...